Xin chào, bạn cần Destiny giúp gì?

Lên Kế Hoạch Cưới

Dashboard / Bảng điều khiển

Bảng Thông Tin Cô Dâu Chú Rể

1. Tìm Bảng điều khiển tại tên người dùng hoặc chọn Lên Kể Hoạch Cưới – Dashboad.

2. Chọn Chỉnh sửa.

3. Đặt ảnh đại diện, nhập thông tin vào bảng My Wedding, chọn màu chính cho bảng điều khiển (màu hiển thị sau khi lưu).

4. Chọn nút Lưu để hoàn tất thông tin.

Bạn vẫn còn câu hỏi

Chat với Destiny !

Liên Hệ Ngay
Group 1976 - Danh sách khách
Hỗ Trợ Tư Vấn

Cảm ơn

Đã gửi thông tin thành công. Chúng tôi sẽ sớm liên hệ với bạn!