Harmony E là dòng nhẫn cưới “Vợ Chồng Hoà Hợp” thông qua các thiết kế đặc biệt ý nghĩa như: Tháp Buri Khalifa, thác Niagara, Rừng Amazon, tượng Nữ Thần Tự Do….

– Tất cả đều mang ý nghĩa biểu tượng mạnh và nổi tiếng trên thế giới, có liên kết chặt chẽ với sự hoà hợp và các giá trị cao nhất của xã hội.

– Đem đến chủ sở hữu niềm tin về tất cả những giá trị: tự do, tiền tài, trí lực, sự nghiệp, may mắn và đặc biệt là cuộc sống vợ chồng hoà hợp…

– Thiết kế tinh xảo và độc quyền, sử dụng công nghệ vượt bậc, tiếp thu kỹ thuật và tinh hoa quốc tế