KNT thành công đi đến ngày hôm nay luôn nhờ 4 chữ “ĐỒNG HÀNH KHÁCH HÀNG
 
KNT hiểu Nhẫn Cưới luôn là vật đi cùng khách hàng qua rất nhiều năm sử dụng, và để bảo vệ nhẫn cưới an toàn nhất, KNT tặng gói bảo hiểm nhẫn cưới miễn phí 60 cho khách hàng như sau:
 
Chính sách bảo hiểm nhẫn cưới
Chính sách bảo hiểm nhẫn cưới có tầm

Những sản phẩm đã được bảo hiểm phục hồi