Harmony là tổng hợp những bộ sưu tập Nhẫn Cưới với các thiết kế đặc biệt, mang ý nghĩa biểu tượng mạnh, có liên kết chặt chẽ với các giá trị cao nhất của xã hội. Trong đó có tiền tài, danh vọng, sức khỏe sự nghiệp, may mắn, hạnh phúc, tình yêu, hy vọng, sự lạc quan…