Xin chào, bạn cần Destiny giúp gì?

Quản lý tài khoản

Quản lý tài khoản / Đăng kí

 Đăng kí tài khoản Destiny

1. Chọn nút Đăng Kí trên thanh menu hoặc trang bìa.2. Nhập SĐT để nhận mã trong SMS.3. Chọn Nhận mã SMS.4. Nhập mã OTP đã nhận trong SMS.5.Chọn nút Xác nhận số điện thoại.6. Chọn Xác minh sau nếu không nhận được mã.7. Nhập thông tin vào bảng Đăng kí tài khoản.8. Chọn Đăng kí để hoàn thiện hồ sơ.

Bạn vẫn còn câu hỏi

Chat với Destiny !

Liên Hệ Ngay
Group 1976 - Đăng kí
Hỗ Trợ Tư Vấn

Cảm ơn

Đã gửi thông tin thành công. Chúng tôi sẽ sớm liên hệ với bạn!