BẢO HÀNH TRỌN ĐỜI TOÀN DIỆN

( Sản Phẩm Giá Niêm Yết )

Cung cấp cho bạn dịch vụ bảo hành toàn diện nhất trong ngành nhẫn cưới với thời gian bảo hành trọn đời tất cả dịch vụ

Miễn phí dịch vụ vệ sinh làm mới sản phẩm

Miễn phí dịch vụ gắn lại hột nhân tạo mới

Miễn phí dịch vụ khắc tên sau khi chỉnh sửa ni nhẫn

Miễn phí dịch vụ điều chỉnh ni nhẫn (Áp dụng đối với những mẫu chỉnh ni được)

Miễn phí dịch vụ kiểm tra, chỉnh sửa khi sản phẩm gặp vấn đề

Chính sách bảo hành toàn diện có giá trị trên toàn hệthống cửa hàng Kim Ngọc Thủy

Lưu ý :– Với các trường hợp sản phẩm thiết kế đặc biệt không chỉnh ni được (tăng – giảm ni nhẫn) sẽ được áp dụng theo quy định thu đổi sản phẩm.- Một số trường hợp bảo hành sản phẩm : chỉnh tròn, chỉnh ni, làm mới… sẽ làm thay đổi trọng lượng sản phẩm so với lúc mua.- Sản phẩm sau thời gian sử dụng có thể sẽ bị hao mòn trọng lượng