• Checklist
  • Lên Kế Hoạch Cưới – Timeline Ngày Cưới
  • Lên Kế Hoạch Cưới – Timline
  • Lên Kế Hoạch Cưới- To-Do List
 • Dashboard
  • Bảng Thông Tin Cô Dâu Chú Rể
 • Khách mời
  • Lên Kế Hoạch Cưới – Danh Sách Khách – Tiền Mừng
  • Lên Kế Hoạch Cưới – Danh Sách Khách – Khách Mời
 • Ngân sách
  • Lên Kế Hoạch Cưới – Ngân Sách
Checklist / Lên Kế Hoạch Cưới – Timeline Ngày Cưới

Lập bảng Timeline công việc cho ngày cưới

Tạo mới các công việc cần làm trong ngày cưới của bạn, chỉnh sửa và hoàn thành để có bảng công việc hoàn chỉnh, dễ dàng theo dõi và thực hiện.

1. Thêm mới:
 • Nhấp nút "Thêm mới" để tạo mới công việc
 • Nhập thông tin vào bảng
 • Nhấp nút "Tạo" để tạo mới công việc
 • Xem video ở giây: 0:00:06
2. Chỉnh Sửa:
 • Chọn công việc cần sửa, Chọn "Chỉnh sửa"
 • Nhập thông tin cần chỉnh sửa
 • Nhấp nút "Lưu: để hoàn thành thông tin chỉnh sửa
 • Xem Video ở giây: 0:00:17
3.Xóa công việc:
 • Chọn công việc, nhấp nút "Xóa" Hoặc chọn "Xóa" trong phần chỉnh sửa
 • Chọn "Xác nhận xóa" để xóa công việc
 • Xem Video ở giây: 0:00:21

Xem video hướng dẫn sử dụng

0:31

Hướng Dẫn Sử Dụng Website Destiny.vn - TIMELINE NGÀY CƯỚI (Lên Kế Hoạch Cưới)-Phiên Bản PC

Nhẫn Cưới Kim Ngọc Thủy
Hỗ Trợ Tư Vấn

Cảm ơn

Đã gửi thông tin thành công. Chúng tôi sẽ sớm liên hệ với bạn!