LƯU Ý :

– Với các trường hợp sản phẩm thiết kế đặc biệt không chỉnh ni được (tăng – giảm ni nhẫn) sẽ được áp dụng theo quy định thu đổi sản phẩm

– Một số trường hợp bảo hành sản phẩm : chỉnh tròn, chỉnh ni, làm mới… sẽ làm thay đổi trọng lượng sản phẩm so với lúc mua

– Sản phẩm sau thời gian sử dụng có thể sẽ bị hao mòn trọng lượng