Cách Thức Nhận Giải Thưởng Minigame

Cách thức nhận giải thưởng :

  • Người chơi tự đến nhận giải: Mang theo CMND đã comment trong Mini game đến cửa hàng Kim Ngọc Thủy để nhận thưởng. ( Thời gian nhận thưởng từ 3 – 5 ngày, sau thời gian này nếu người chơi may mắn không đến nhận giải thì giải thưởng sẽ bị vô hiệu hoá)
  • Đối với người chơi ở xa, nhờ người thân nhận giùm: Chụp hình Comment; CMND trúng giải và số điện thoại người thân nhận giải gửi tới cửa hàng. ( Thời gian nhận thưởng từ 3 – 5 ngày, sau thời gian này nếu người thân của người chơi may mắn không đến nhận giải thì giải thưởng sẽ bị vô hiệu hoá )

– Người chơi sau khi nhận giải sẽ chụp hình lại gửi cho cửa hàng để công bố cho những người tham gia khác biết! ( Thời gian nhận thưởng từ 3 – 5 ngày, sau thời gian này nếu người chơi may mắn không gửi thông tin để nhận giải thì giải thưởng sẽ bị vô hiệu hoá ) .

Lưu Ý: Giải thưởng phải đến trực tiếp cửa hàng để nhận hoặc nhờ người thân đến cửa hàng nhận giùm. Không gửi chuyển phát.