HỆ THỐNG CỬA HÀNG

====***====

knt-showroom-q1

HÌNH ẢNH CỬA HÀNG

====***====

Showroom 1

 

nhan-cuoi-knt

doi-ngu-nhan-vien-knt

 

Showroom 2

van-phong-kim-ngoc-thuy

show-room-kim-ngoc-thuy-2-ba-trung

 

Showroom 3

nhan-cuoi-dep-tuyet-tran

nhan-vien-nhan-cuoi-kint

 

Showroom 4  

z647295951047_a1898758fa3ec5ef0130741617d52c05

nguoi-dep-ban-nhan-cuoi-quan-5